ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Η συνοπτική περιγραφή της πράξης για την χρηματοδότηση ΕΣΠΑ